กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558

 

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University