กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 16 สิงหาคม 2558

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน (รักษาการอธิการบดี)

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน (รักษาการอธิการบดี) ระหว่างวันที่ 16 ส.ค. 2558 – 15 ก.พ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://archives.lib.ku.ac.th/chan_page2.php?id=8

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University