กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 8 เมษายน 2558

 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28

รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ( 8 เมษายน 2558 -10 เมษายน 2560) รายละเอียดเพิ่มเติม : https://archives.lib.ku.ac.th/pre1.php?id=28

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University