นิทรรศการหมุนเวียน “ใต้ร่มนนทรี”

      นิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานเกษตรแห่งชาติ และงานเกษตรแฟร์ จัดแสดงระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน


      นิทรรศการวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่าน ข้าว ณเกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489จัดแสดงระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม


      นิทรรศการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรีจัดแสดงระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม


      นิทรรศการเกษตรศาสตร์ น้อมรำลึกพระบารมี องค์จักรีนฤบดินทรจัดแสดงเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 – ตุลาคม 2560Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University