รายละเอียดวัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ———

   หมวดหมู่                    07

   ชนิดของวัตถุ               ผ้า

   หมายเลขทะเบียน            KU-PER-001-07-00163

   ผู้บริจาค                     คุณวรการต์ โอกาสวัฒนา

   วันที่บริจาค                  16 ก.ย. 59

   รายการ                      เสื้อรุ่น KU 75 ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์

   จำนวน                       2

   ลักษณะของวัตถุ            เสื้อคอปก สีขาวปนเขียว กระดุมสีเขียว ตรงกระเป๋าที่หน้าอกซ้ายมีอักษรเขียนว่า FRESHY และ KU 75Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University