กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2521

 

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

สระว่ายน้ำจุฬาภรณวลักลักษณ์ ได้มีพิธีเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2521 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จมาทางเปิด

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University