กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 28 กันยายน 2486

 

พลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนแรก

พลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนแรก ( 28 กันยายน 2486 – 27 กันยายน 2488) เกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2444 ที่ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบุตรของนายเล็กและนางจู กมลนาวิน สมรสกับนางสาวจินตนา นุติประภา มีบุตรธิดา 4 คน เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแล้วได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือ ต่อมาได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศเดนมาร์ก พ.ศ. 2462 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ พ.ศ. 2471... รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ https://archives.lib.ku.ac.th/chan_page1.php?id=1

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University