กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 11 เมษายน 2560

 

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 29

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 29 ( 11 เมษายน 2560 -ปัจจุบัน) รายละเอียดเพิ่มเติม https://archives.lib.ku.ac.th/pre1.php?id=29

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University