กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559

 

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 37 ปี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต ร่วมพิธีวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา 37 ปี โดยมีคุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ในนามมูลนิธิหม่อมหลวงชูชาติ กำภู , นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี, อธิบดีกรมชลประทาน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งวิทยาเขตกำแพงแสน อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่วิทยาเขตฯ เปิดการเรียนการสอนครบรอบ 37 ปี รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวว่ารายงาน สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา 37 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระพิรุณ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 38 รูป พิธีวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู พิธีเปิดนิทรรศการ “ศาสตร์ของแผ่นดิน” ณ ห้องคอนแวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย และพิธีมอบโล่ผู้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ พิธีมอบโล่ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร และนิสิตดีเด่น ประจำปี 2559 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University