กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 23 เมษายน 2559

 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบปีที่ ๑๓

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบปีที่ ๑๓ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือกำเนิดตั้งแต่วันที่แยกการบริหารงานออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ จึงถือว่าวันนั้นเป็นวันสถาปนาคณะฯ และยึดวันที่ ๒๒ เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาฯ นับจนถึงวันนี้ก็ครบ ๑๓ ปีเต็ม

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University