กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 25 มีนาคม 2559

 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 11 ปี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 เป็นงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีคณะต่าง ๆ ศิษย์เก่าเข้าร่วมแสดงความยินดี ในครั้งนี้ได้มีการบรรยายธรรมจากเจ้าอาวาส วัดป่าศรัธาธรรม ในหัวข้อ "ธรรมมะในการทำงาน" มอบเกียรติบัตร สำหลับ นิสิตดีเด่น บุคลากรดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่นในแต่ล่ะด้าน และในช่วงบ่ายเป็นการปาฐกถาพิเศษจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต ในหัวข้อเรื่อง "ธุรกิจกีฬาในยุค AEC : โอกาสและบทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬา" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ ดร.ชัย นิมากร ในการอภิปรายในครั้งนี้

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University