กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2556

 

50 ปี วันที่ระลึกวันนนทรี ทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด และสืบสานวันทรงดนตรี

50 ปี วันที่ระลึกวันนนทรี ทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด และสืบสานวันทรงดนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด โดยมี ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร บูรพาจารย์และราชบัณฑิต รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน ร่วมในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University