กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 4 ตุลาคม 2556

 

พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน และทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University