กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 14 กรกฏาคม 2556

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็น อันดับที่ 1 ของประเทศ ในสาขาเกษตรศาสตร์ และวนศาสตร์ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก แยกตามสาขา ประจำปี พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็น อันดับที่ 1 ของประเทศ อันดับที่ 3 ของเอเชีย และ อันดับที่ 33 ของโลก ในสาขาเกษตรศาสตร์ และวนศาสตร์ ของกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และแพทยศาสตร์ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก แยกตามสาขา ประจำปี พ.ศ. 2556 (QS World University Ranking by Subject 2013) โดย Quacquarelli Symonds หรือ QS

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University