กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 15 มีนาคม 2556

 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับมัธยมโรงเรียนศึกษาในจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับมัธยมโรงเรียนศึกษาในจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University