กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 7 มีนาคม 2556

 

ศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 27

ศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 27 ( 7 มีนาคม 2556 – 6 มีนาคม 2558) เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2483 จบการศึกษาคณะวนศาสตร์ สาขาการจัดการป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2508 และศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวนวัฒนวิทยา ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาเอกศึกษา ที่ Colorado State University,U.S.A.ทางด้าน (Forest Range Ecology) ตำแหน่งปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2556-2558) กรรมการอุทยานแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี (พ.ศ.2556-2558) รายละเอียดเพิ่มเติม https://archives.lib.ku.ac.th/pre1.php?id=27

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University