กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 21 มิถุนายน 2537

 

รองศาสตราจารย์พันธ์ ช. พหลโยธิน

รองศาสตราจารย์พันธ์ ช. พหลโยธิน รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 9 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2537 – วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2539

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University