กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2486

 

ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีพระราชบัญญัติก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 โดยได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงานการเรียนการสอนด้วยกัน 4 คณะ พร้อมกันคือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะการประมง คณะสหกรณ์ และคณะวนศาสตร์

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University