ระบบข้อมูลเกียรติยศบุคลากรปี 2561
ชื่อนามสกุล ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง
ชื่อผลงาน/รางวัล ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง อาจารย์/นักวิจัย จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจากงานวิจัยเรื่อง Biofuels form Thai Yeast Resources และรับทุนสนับสนุนการวิจัย 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ อายิโนะโมะโต๊ะอวอร์ด เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ
วีดีโอ --ไม่มีไฟล์--


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University