ผอบไม้แกะสลักสีแดง รูป ดอกไม้


ผอบไม้แกะสลักสีแดง รูป อักษรจีน


ภาพวาดลายอักษรจีน


แจกันที่ระลึกจาก Vietnam National University of Agriculture


ที่ทับกระดาษแก้ว


แจกันแดง จาก Yangzhou University


กรอบภาพพับได้จาก Huaqiao University


ของที่ระลึกจาก Sarawak Convention Bureau


ที่ทับกระดาษ จาก National Chung Hsing University


พวงกุญแจ จาก National Chung Hsing University


เครื่องกระเบื้องลายภูเขาไฟฟูจิ


ถาดโชว์รูปมังกร จาก HUAQIAO UNIVERSITY


ถ้วยโลหะโบราณ


จานเซรามิกรูปคน


โล่ตราสัญลักษณ์ University of Social Science And Humanities VNU HANOI


แก้วกระเบื้องเคลือบ


กรอบรูปตั้งโต๊ะบานพับ


ที่ใส่ปากกาจาก HANOI


ภาพแขวน HUAZHONO AGRICULTURAL UNIVERSITY


แท่นวางปากกา


แก้วไวท์ สีดำ-สีแดง


ถาดกระเบื้อง ลายซากุระ


นาฬิกาหินอ่อน


กรอบภาพ มหาวิทยาลัย Utsunomiya


ที่ทับกระดาษลายมังกร


ถ้วยจอกน้ำชา


กรอบภาพ Savannakhet University


กรอบภาพ สะหวันนะเขต


ธงมหาวิทยาลัย Nagoya


กระปุกออมสิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย


ธงมหาวิทยาลัย National Pingtung University


ธงมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University


ธงมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University


ธงมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University


ปากกา FSCT ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย


พวงกุญแจ FSCT ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย


กรอบรูปลายภูเขาไฟฟูจิ


สมุดโน้ต


จานโลหะ รูปนครวัด จากกัมพูชา


ของที่ระลึกจาก University Islam Indonesia


ของที่ระลึกจาก HUAQIAO UNIVERSITY


ของที่ระลึกจาก XI AN SHI YOU UNIVERSITY


ภาพปักแขวนจากจีน


ธงมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University


ธงมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University


ธงมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University


ธงมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University


ธงมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University


ธงมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University


ธงมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University


ธงมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University


ธงมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University


ธงมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University


ธงมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University


ธงมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University


ธงมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University


ธงมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University


ธงมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


โล่จาก National Pingtung University


เครื่องประดับปกเสื้อนิสิตหญิง คณะสัตวแพทยศาสตร์


เครื่องประดับปกเสื้อนิสิตหญิง คณะสัตวแพทยศาสตร์


เครื่องประดับปกเสื้อนิสิตหญิง คณะสัตวแพทยศาสตร์


ตุ๊กตากระต่าย


แบบจำลองเรือใบ


เข็มขัดนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์


เข็มขัดนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เครื่องประดับปกเสื้อนิสิตหญิง คณะสัตวแพทยศาสตร์


เครื่องประดับปกเสื้อนิสิตหญิง คณะสัตวแพทยศาสตร์


กรอบรูปผ้าบาติกลายช่อดอกนนทรี


Lacquerware ของที่ระลึกจาก Kochi University


Lacquerware ของที่ระลึกจาก Kochi University


Lacquerware ของที่ระลึกจาก Kochi University


หมวกวิทยฐานะของ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์


กระเบื้องเคลือบเขียนลายช้าง "The Dutch and the Elephant"


กระเบื้องเคลือบเขียนลายช้าง "The Dutch and the Elephant"